Search
  • Ton Bongers

Wijze woorden uit het Fieldlab!

Sinds 2015 werkt BlueTea binnen het Fieldlab Campione met 26 partners mee aan “condition based” onderhoud waarbij in 2019 de grens van 100% voorspelbaar onderhoud in zicht moet komen.

BlueTea en Condition Based?

Deze combinatie lijkt niet direct voor de hand te liggen, maar wij voelen wel de behoefte deze combinatie nader toe te lichten: de grootste uitdaging in onderhoud is volgens Professor Henk Akkermans (hoogleraar “supply network dynamics” en projectleider van Fieldlab Campione) niet de technische stand der techniek maar met name op organisatorische- en menselijk vlak liggen!

Juist op de menselijke kant draagt BlueTea haar steentje bij. Processen en procedures aanleren of verbeteren is een uitdaging voor medewerkers met ingeslepen routines, waarbij veranderingen als bedreiging gezien worden of met moeilijk trainbare procedures geconfronteerd worden.

Los hiervan gaan de technologische ontwikkelingen snel en heeft ook de toeleverancier baat bij een snelle adoptie en beheersbaarheid van zijn of haar producten. Na een vaak langen ontwikkeltijd is de “time to market” (marktintroductie) essentieel voor een vlotte terugverdientijd of snelle (re)actie op nieuwe behoeftes.

TNO heeft de effectiviteit van serious games op het leerproces onderzocht* en BlueTea zal als projectpartner bij Fieldlab Campione inspelen op de gezamenlijke behoeftes vanen bij de procesindustrie.

*TNO2013 R10415

Passion is an understatement!

#BlueTea #Campione

2 views0 comments

Recent Posts

See All