Search
  • Ton Bongers

Simulated Reality

Twee uitspraken in onze voorgaande artikelen roepen vragen op: ‘Virtual Reality dicht de kloof tussen theorie en praktijk’ en ‘Virtual Reality vormt de brug tussen theorie en praktijk’ . Waar zijn deze uitspraken eigenlijk op gebaseerd? En waarom valt een Virtual Reality training in de buitencategorie van uw trainingsaanbod?

Het antwoord ligt voor de hand: realiteit. Men kan zo’n virtuele simulatie of serious game ook een “pre-practice training” kunnen noemen. De handeling die via een reguliere praktijksituatie uitgevoerd zou moeten worden wordt nu in een virtuele wereld aangeboden. Daar refereert het woord “bruggenbouwer” dan ook aan en men kan het zien als een effectieve stap in het leerproces op weg naar de echte praktijk met als voordeel:

  1. De in de virtuele wereld gesimuleerde situatie lijkt exact op de praktijksituatie

  2. Het is een veilige training voor de medewerker

  3. Het is een schadevrije training voor de te gebruiken middelen

  4. Het is een training die veel medewerkers tegelijkertijd kunnen volgen

  5. Het is een training die overal en altijd gevolgd kan worden

#BlueTea #Simulated #Reality

1 view0 comments

Recent Posts

See All