Search
  • Ton Bongers

Kennis subsidie?

Bent u een mkb-ondernemer en wilt u zelfstandig of samen met andere mkb-ondernemers de leercultuur in uw onderneming versterken? Dit door meer te investeren in de kennis en vaardigheden van uw personeel én belemmeringen die u daarbij ervaart weg te nemen? Dan kan de regeling ‘Beleidsexperiment Menselijk Kapitaal’ (hierna MKB Idee) iets voor u zijn.


Door meer te investeren en belemmeringen weg te nemen versterkt u niet alleen de leercultuur. U verhoogt ook de arbeidsproductiviteit en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.


De subsidie die vanuit MKB Idee wordt verstrekt is NIET bedoeld om rechtstreeks te besteden aan scholing- en ontwikkeling of aan wervingscampagnes. Alleen projecten die belemmeringen wegnemen en de leercultuur versterken (denk bijvoorbeeld aan de tools die Virtualstudio® kan bieden) komen voor subsidie in aanmerking.


Wees er wel snel bij (op 19 januari stopt de aanvraagprocedure)

6 views0 comments

Recent Posts

See All