Search
  • Ton Bongers

Market your game!

Vaak wordt gedacht dat na de oplevering van een trainingstool alle benodigde werkzaamheden verricht zijn. Het product wordt afgeleverd bij de klant en aldaar kan de simulatie of game in gebruik genomen worden.

Vergeten wordt dat de inzet van een simulatie of game een vrij nieuwe ontwikkeling is, dat de implementatie tijd en aandacht vergt, maar ook (gezonde) weerstand kan oproepen. Willen we het product laten slagen, dan is het noodzakelijk te investeren in een succesvolle introductie binnen de betreffende organisatie.

BlueTea werkt op dit moment intensief samen met Belron, zodat de Replacement game en Repair game een succes worden in deze internationale organisatie. Inmiddels is er een bezoek gebracht aan de vestigingen in Duitsland en Portugal alwaar de games gepresenteerd en geïntroduceerd zijn. Tevens zijn we ook een bezoek aan het plannen bij Belron in Spanje, Frankrijk en Engeland, zodat we ook daar hulp kunnen bieden bij het succesvol implementeren van de game.

BlueTea is er trots op dat er op deze manier geparticipeerd kan worden in het project en ziet dat deze fijne samenwerking van ontwikkeling tot implementatie haar vruchten afwerpt.

#BlueTea #Training #Implementatie

1 view0 comments

Recent Posts

See All