Search
  • Ton Bongers

Zorgzaam praktijkleren?

Lindy werkt sinds een half jaar in het ziekenhuis. Vandaag heeft ze enkele assessments waarin ze moet bewijzen dat ze bekwaam is in het uitvoeren van werkzaamheden aan het bed van een patiënt. Ze is erg zenuwachtig, want ze heeft maar twee keer kunnen oefenen in het trainingslokaal. Haar collega’s stellen haar gerust, omdat Lindy het afgelopen half jaar al vaker heeft bewezen dat ze een vakbekwame medewerkster is.

Lindy heeft de afgelopen dagen meerdere malen op het werk en ‘s avonds thuis de procedures geleerd. Toch gaat de uitvoering van het assessment in eerste instantie mis. Door de stress prikt Lindy tot 2 keer toe mis tijdens het aanleggen van het infuus bij de patiënt. In derde instantie lukt het gelukkig wel en ternauwernood weet ze haar assessment te behalen.

Hoe belangrijk is een goede voorbereiding op de praktijk?

Lindy heeft veelal theoretisch kennis op gedaan maar weinig mogelijkheid gekregen tot praktijkleren. Ze had moeite de theoretische kennis in praktijk tot uitvoering te brengen. Het gat tussen kennis en kunde maakte haar onzeker en had voorkomen kunnen worden door meer praktijkgerichte training. De mogelijkheden hiertoe waren echter te beperkt. Simulated Training zou een ideale oplossing zijn voor een goede voorbereiding:

  1. Simulated Training benadert de werkelijke praktijk onmiskenbaar.

  2. Simulated Training is altijd en overal inzetbaar.

  3. Simulated Training is apparaat onafhankelijk(smartphone, tablet of PC).

  4. Simulated Training is veilig en voorkomt ongewenste situaties.

#BlueTea #Simulatie #Zorg

0 views

©2020 by BlueTea.

Notice the Terms of Use and Privacy Policy by visiting our website.

The NLdigital terms and Conditions 2020, apply to all BlueTea offers and contracts.

BlueTea is a registered trademark of BlueTea BV.