Search
  • Ton Bongers

What to do in case of emergency?

Jan is laborant bij een chemiebedrijf en als BHV-er verantwoordelijk voor het bieden van hulp bij calamiteiten. Vanmorgen heeft er een ontruimingsoefening plaatsgevonden, maar Jan is niet te spreken over de medewerking van zijn collega’s. Er werd erg nonchalant gereageerd op de oefening en veel collega’s snappen het belang van een goede veiligheidstraining niet. Er waren zelfs collega’s die in eerste instantie geen medewerking verleenden en het brandalarm negeerden.

Ontruimingsoefeningen zijn noodzakelijk, maar missen enkele belangrijke elementen die zorgen voor impact. Zo is er geen echte dreiging, waardoor er geen levensgevaar ervaren wordt. Een medewerker voelt geen tijdsdruk om snel en goed te handelen. Daarnaast zijn de desastreuze gevolgen van een calamiteit niet zichtbaar.

Hoe biedt een Simulated Training oplossing voor dit probleem?

  1. In een Simulated Training worden calamiteiten, zoals een brand, explosie of gaslek gesimuleerd in een virtuele omgeving.

  2. Aan een Simulated Training worden game elementen toegevoegd, zoals een tijdklok, gezondheidsstatus of punten. Daarmee kan druk uitgeoefend worden op de speler om binnen een bepaalde tijd juist te handelen en zichzelf niet in gevaar te brengen.

  3. In een Simulated Training kunnen de gevolgen van foutief handelen gesimuleerd worden. De gevolgen van niet snel genoeg of foutief handelen kunnen op een impactvolle manier nagebootst worden.

#BlueTea #Stress #Learning #Emergency

1 view0 comments

Recent Posts

See All