Search
  • Ton Bongers

Virtual Reality; doel heiligt middelen?

Bij de vraag een beeld te vormen van Virtual Reality is een veel gehoord antwoord: “VR is Science Fiction…, is een gadget… of inzetbaar voor gaming. In basis klopt dit, maar toch is de toepasbaarheid van Virtual Reality veelzijdiger dan enkel vermaak of vrijetijdsbesteding.

Virtual Reality wordt steeds meer op waarde ingeschat en steeds vaker ingezet voor bedrijfsmatige toepassingen. BlueTea zet Virtual Reality doelmatig in als belevingsmiddel of aanvulling op praktijkleren met behulp van simulaties. Hierbij spelen drie vragen een belangrijke rol:

  1. Heeft een organisatie voldoende tijd om de productie stil te leggen zodat er in praktijk aan de machine getraind kan worden of is het goedkoper het proces te simuleren?

  2. Hoe vaak kan een organisatie medewerkers missen voor een meerdaagse praktijktraining?

  3. Welk trainingsrendement wordt door de organisatie nagestreefd?

Bovenstaande vraagstellingen zijn niet voor iedereen relevant, maar hebben wel in meer of mindere mate invloed op de efficiëntie van kennisoverdracht in een organisatie. Met Virtual Reality trainingen worden bovenstaande issues aangepakt. Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen praktijkleren of traditionele training meer hoeft plaats te vinden, maar:

  1. De organisatie biedt haar medewerkers een uitstekende voorbereiding op het leren/werken in de praktijk.

  2. Een meerdaagse praktijktraining wordt ingekort tot een effectievere en kortere training.

  3. De medewerkers kunnen de processen of procedures meerdere malen trainen.

  4. De medewerkers zijn niet gebonden aan een vaste trainingslocatie.

  5. De virtuele wereld benadert zeer realistisch de echte werkomgeving

  6. Organisaties kunnen trainen op situaties die specifieke vaardigheden vragen van de medewerker waaronder handelen onder druk of veiligheid.

En dat Virtual Reality als middel voor een trainingsdoel daarnaast een speels karakter heeft, nemen we graag op de koop toe. Het zorgt er in ieder geval voor dat het volgen van een training een leuke, maar vooral leerzame ervaring wordt!

#BlueTea #VirtualReality

2 views0 comments

Recent Posts

See All