Search
 • Ton Bongers

Start proeftuin Logistiek in Brabant

Is uw bedrijf actief in de Brabantse logistieke sector? Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden van Augmentend Reality, Virtual Reality en Serious Gaming (AVS) voor uw organisatie? Meld u dan nu aan voor deelname aan de AVS-proeftuin. De proeftuin start medio 2020 met een aantal clusters van vergelijkbare of gemeenschappelijke cases.

Voordat u zich aanmeldt, is het verstandig eerst deze AVS_Whitepaper_01_print door te lezen. BlueTea was intensief betrokken bij de totstandkoming van deze Whitepaper.

Deelnemers kunnen bij de uitwerking en uitvoering van de proeftuin rekenen op de volgende ondersteuning:

 1. ondersteuning bij de definitie van de case (beschrijving, stakeholders, doelen, targets, afbakening, planning en begroting)

 2. matchmaking binnen de community (in clusters samenbrengen van bedrijven met vergelijkbare of gemeenschappelijke cases met technologie- en kennispartners)

 3. coördinatie bij de uitvoering, neutraal delen en verspreiden van kennis, ervaringen en tools

 4. verankering van kennis in onderwijs en toegang tot jong talent op hbo- of academisch niveau.

Het proeftuinprogramma loopt tot en met 2023, waarbij de planning en looptijd per cluster of case kan verschillen. Wat wordt verwacht van de deelnemende bedrijven?

 1. inbreng van een concrete case

 2. bijdrage in uren of geld van circa 60 procent van de kosten voor uitvoering van de case

 3. verantwoording van de bijdrage (overzicht van de bestede uren van medewerkers)

 4. bereidheid tot het delen van kennis en ervaring tijdens de AVS-proeftuin (vertrouwelijke informatie blijft uiteraard vertrouwelijk).

Het komend half jaar is ingeruimd voor het definiëren van cases, het samenstellen van clusters en het aanvragen van financiering. Als de aanvraag wordt gehonoreerd, gaat de proeftuinfase medio eind 2020 daadwerkelijk van start.

Meer weten?

Neem contact op met een van onderstaande contactpersonen:

 1. Twan van Lankveld, Midpoint Brabant

 2. Bas Holland, Midpoint Brabant

Bent u echter niet in de regio gevestigd of niet actief in de logistieke sector? Geen probleem! Ruud Dullens (CEO) of Bram Bongers (Sales Consultant) staan klaar om u aan de hand van (live) voorbeelden te begeleiden bij uw (denk)proces en ontwikkeling.

#VirtueleSimulatie #OnBoarding #Brabant #BlueTea #Logistiek #SeriousGames

1 view0 comments

Recent Posts

See All