Search
 • Ton Bongers

Staatssecretaris en BlueTea even ONderBEMAND

Prof. Kooy symposium 2020: ONderBEMAND !

Wie kent ze niet, de flitsende reclame voor Defensie: ‘Geschikt V / Ongeschikt X’, ‘Eén team één taak’ en ‘Je moet het maar kunnen’ …. Ondanks alle beloften over prachtig en maatschappelijk relevant werk, de wereld zien, kameraadschap en werken met hoogwaardige en geavanceerde techniek, blijft het personeelstekort enorm. Lang, vaak en ver van huis, onregelmatig werk, CAO problemen en gevaarlijk werk maken een baan als militair in de 21e eeuw minder aantrekkelijk.

Waar liggen de oplossingen die bijdragen aan een lagere personeelsbehoefte? En waar ligt de rol van de techniek in deze? Hoe ver zijn we al in werken op afstand, de inzet van robots en de toepassing kunstmatige intelligentie? En waar levert dit de meeste winst op? Bij inzet van manschappen of juist in ondersteunende taken? Wat zijn de voor- en nadelen van zo’n personeelsarme krijgsmacht?

Tijdens het Kooy symposium kijkt men naar de problemen van het personeelstekort en bespreken ze hoe technologie een bijdrage kan leveren aan de realisatie van een personeelsarme krijgsmacht zónder de aandacht te verliezen voor mens en de oorspronkelijke taak. Waar staat defensie op dit moment, wat is het beleid en de visie van sectoren met gelijksoortige problemen en met welke technologieën uit het Nederlandse bedrijfsleven kunnen we nu al het verschil maken? Hier mag BlueTea natuurlijk niet ontbreken en verzorgt Ruud Dullens een presentatie over het creëren van flexibiliteit van Virtual Reality trainingen.

Het Programma: 

10.00 – 10.30 Ontvangst Dagvoorzitter: Ronald Vuijk (oud lid Tweede Kamer (VVD)) 

10.30 – 11.45 – Setting the scene

 1. Keynote door Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser

 2. Prof. Steven dHondt – Professor at K.U.Leuven en Senior research scientist TNO

Transformaties en Defensie Werk in de Toekomst: Onthaasting gevergd!

11.45 – 12.00 Prof. Kooy Prijs

Uitreiking van de jaarlijkse Prof. Kooy Prijs

12.00 – 13.00 Lunch met tentoonstelling en workshop

13.00 – 14.30 – Beleid & Visie

 1. CDRE Klu Robert Adang – Commandant Defensie helikopter Commando Ontwikkeling militaire operaties in de toekomst.

 2. Prof. Dr.Ir. Hans Hopman of Dr.Ir. Robert Hekkenberg – TU-Delft De weg naar autonome schepen

 3. LtKol (res) Roy Mente – Hfd Innovatie management KMAR Technologisering bij de KMAR

 4. Lely – Frank te Vruchte 

14.30 – 15.30 Pauze met tentoonstelling en workshops

15.30 – 17.15 – Excellente technologieën

 1. TNO, J. Janssen Manning & Automation tool

 2. Blue Tea, Ruud Dullens Creating flexibility in your Virtual Reality training

 3. Knowingo – Loren Roosendaal

 4. NLR, ir. Remco Meiland Smart Controller Training Tool voor fighter controllers

 5. Re-Lion, Christian Haarmeijer

 6. Scania, Peter Tavernier

 7. Kaizen; Japans voor: continu verbeteren

17.15 – 17.35 Afsluiting

 1. Columnist Militaire Spectator – Frans Matser Een beetje tegenwicht

#BlueTea #Gamification #Simulation #SeriousGames

7 views0 comments

Recent Posts

See All