top of page
Search
  • Writer's pictureTon Bongers

Het geheim achter virtuele simulaties

Volgens experts wordt Virtual Reality dé hype van 2017. Maar heeft u al eens nagedacht over wat dat  kan betekenen voor uw organisatie? Wij verklappen alvast een paar geheimpjes van virtual reality, toegepast op praktijkleren:

  1. Inlevingsvermogen Virtuele simulaties zorgen voor meer inlevingsvermogen bij uw medewerkers. Het verhoogt de concentratie en resulteert in een gebruiker die geprikkeld wordt tot experimenteren. Deze prikkels doen een beroep op het gevoel en dit maakt de inzet van virtuele simulaties een geweldige tool voor het vergroten van de informatiecapaciteit in de hersenen. Het is met virtual reality eenvoudiger dan ooit tevoren om uw medewerkers warm te maken voor training content.

  2. Omgevingen In veel organisaties is de omgeving niet beschikbaar voor praktijkleren. In een virtuele simulatie wordt iedere omgeving, op welk tijdstip dan ook, beschikbaar. De mogelijkheid tot het nabootsen van een werkelijke omgeving waarin een medewerker leert hoe te handelen in de echte omgeving wordt enorm belangrijk. Visualisatie doet een beroep op het brein om net wat dieper te graven in het geheugen voor het begrijpen en onthouden van informatie.

  3. Fysieke handelingen Een virtuele simulatie resulteert in een geleidelijke overgang van theoretische kennis tot bekwaamheid in het in praktijk brengen van fysieke handelingen. Het herhaaldelijk trainen van fysieke handelingen in praktijk kan resulteren in een behoorlijke kostenpost door schade of een productiestop. Een virtuele simulatie daarentegen heeft geen belemmeringen en laat het toe om foute keuzes te maken. Daarnaast zijn er ook extreme omstandigheden die te gevaarlijk zijn voor praktijkleren, maar waar een medewerker wel op voorbereid moet zijn. Simuleren is een goed alternatief om dergelijke situaties onder de aandacht te brengen zonder de nodige risico’s.

#VirtueleSimulatie #BlueTea

3 views0 comments
bottom of page