Search
  • Ton Bongers

Gamification is not a game

Het gaat bij Gamification om het gebruik van game-elementen in bijvoorbeeld een veiligheidssimulatie! Deze spelelementen moeten medewerkers motiveren en zijn bedoeld om vervolgens organisatorische doelen te bereiken. Het hebben van plezier en verbeteren van leerprestaties is bij de inzet van Gamification niet het hoofddoel. Gamification wordt ingezet om gedrag van medewerkers aan te moedigen of te veranderen. Dat moet uiteindelijk leiden tot betere prestaties en resultaten.

Betrokkenheid door Gamification Bij Gamification gaat het erom een ervaring te creëren die blijft “hangen”. Dit breng je niet tot stand door een ongezonde vorm van competitie toe te voegen waarbij je medewerkers manipuleert of misleidt. Uiteindelijk moet uw medewerker iets leren, dus succes kunnen behalen en -ervaren in de simulated training. Dit is mogelijk door de juiste inzet van spelelementen en maakt een wezenlijk onderdeel uit van de simulatie.

Efficiente inzet van Gamification Een gesimuleerde training wordt doorgaans opgedeeld in korte leersessies. Aan deze training worden game-elementen toegevoegd die medewerkers aanmoedigen tot correct handelen middels het geven van directe feedback en zijn gerelateerd aan vooraf gedefinieerde organisatiedoelstellingen.

Correct inzetten van Gamification Wanneer Gamification op de juiste manier ingezet wordt, stimuleert het de intrinsieke motivatie van een medewerker. Een ongezonde vorm van competitie of het veelvuldig geven van beloningen hebben voornamelijk invloed op de extrinsieke motivatie. Juist het prikkelen van de intrinsieke motivatie levert een commitment of gedragsverandering op voor de langere termijn. De focus moet daarom niet alleen liggen op het toevoegen van punten, badges en leaderboards, maar vooral op belangrijkere elementen zoals een evenwichtige competitie, samenwerking en een betekenisvolle spelomgeving.

Verandering door Gamification Met Gamification kan ook de individuele performance gemanaged worden en leert men werken volgens de cultuur of protocollen van een organisatie. Met Gamification kunnen verwachtingen en doelstellingen ongedwongen overgebracht en aangeleerd worden.

Meer weten? Wij helpen u graag verder…

#BlueTeaGamification

0 views0 comments

Recent Posts

See All