Search
  • Ton Bongers

De maand van… Manu

Hoe ziet een werkweek van een BlueTea medewerker eruit? Waar hebben ze in het verleden aan gewerkt? En wat zijn de vooruitzichten? Vaak ziet u het eindresultaat van al de werkzaamheden die verricht zijn, maar daar gaat een heel proces aan vooraf. Deze maand vertelt software engineer Manu over zijn werkzaamheden bij BlueTea en blikt hij alvast vooruit in 2016.

In 2015 hebben we voor een klant een fantastische op Windows gebaseerde simulatie afgeleverd en vroeg de klant ook een Android-versie te onderzoeken, alsdan te implementeren. Inmiddels heb ik het eerste prototype succesvol geïmplementeerd en heeft de klant reeds een demo van de simulatie op een Android-omgeving ontvangen.

Daarnaast ben ik gestart met een nieuw project. Deze uitdaging is een game waar meerdere spelers gelijktijdig kunnen spelen met virtuele tegenstanders. Als lead developer van dit project heb ik enorme zin in de uitdaging die gemoeid gaat met het ontwikkelen van dit spel alsmede de ontwikkeling van een geheel eigen platform. Dit platform moet het mogelijk maken, met minimale toekomstige effort, nieuwe games te ontwikkelen waarbij de standaard elementen steeds hergebruikt kunnen worden.

Ook intern loopt een vergelijkbaar project om “building blocks” te bouwen die het voor BlueTea mogelijk maken simulaties te vereenvoudigen en te standaardiseren. Een building block is een stukje programmeercode die hergebruikt kan worden in andere projecten.  Hierdoor kunnen klanten eenvoudig bepaalde modules – binnen een simulatie – aankopen.

Mijn persoonlijk streven voor 2016 is om een solide en technisch vooruitstrevend platform op te bouwen die het klanten mogelijk maakt modulair software aan te kopen. Om dit streven op technisch vlak te ondersteunen staan voor mij een aantal seminars gepland, waarbij het verrijken van inhoudelijke technische kennis centraal staan. Een voorbeeld van een dergelijk seminar is Unite 2016 te Amsterdam, waar een wereldwijde bijeenkomst staat gepland om kennis betreft het Unity ontwikkelingsplatform te delen. BlueTea staat bekend om zijn agile aanpak van projecten waarbij flexibiliteit en klantbetrokkenheid centraal staan. In dit kader is mijn ambitie dit jaar om een Scrum master opleiding te voltooien.

#BlueTea #medewerker #ManuHanssen

0 views0 comments

Recent Posts

See All